We hebben 19 gasten en geen leden online

Mijn verkorte CV in chronologische volgorde, verderop in het verhaal wat
meer gedetailleerd, van min of meer recent naar steeds minder recent.

aan de studieOPLEIDINGEN:
1988, TIM-Certificaat, behaald op 12-02-1988.
Dit is een diploma van een oriënteringscursus voor toepassingen van de Personal Computer in de praktijk.

1985, Interne Cursussen, gevolgd bij de Oude Ulo in Leek, om extra vaardigheid te verkrijgen bij het bedienen van de eerste Home Computers, in dit geval de Acorn Electron Home Computer.

1973 - 1975, Verplichte Scholing van 2 dagen per week bij de Scheepstra- School in Roden, toen geheten: Het Vormingscentrum De Stuw. Te weten 2 dagen scholing en 3 dagen werken in de week bij de BORO.
Elektrisch Lassen geleerd met het gebruiken van diverse soorten elektrodes bij de BORO.

1969 - 1973, Lagere Technische School in Leek, 4 klassen doorlopen met goed gevolg in 4 jaar tijd. Gekozen voor de richting Timmeren, wegens voorheen gebleken handigheid bij het opbouwen van iets.

Praktijkdiploma Timmeren gehaald in 1973.

1963 - 1969, Openbare Lagere School in Altena, 6 klassen doorlopen met goed gevolg in 6 jaar.


WERKERVARING:
Onder mijn handen zijn opgebloeid:

De Bijblijver, krantje voor ouderen, totaal 75x uitgekomen, periode van 16 jaar.

‘’60 jaar Voetbal in Peize’’: jubileumboek van de VV-Peize, het verschijnen hiervan, heeft zelfs de krant gehaald, vanwege de opvallend mooie uitvoering. De Peizer Voetbalvereniging was zeer verheugd met het in het bezit komen van hun jubileumboek van mijn hand over hun 60-jarig bestaan.

Het Peizer Hoprankkoor, hun liederen werden door mij in vergroot letterformaat op papier gezet, zodat met name de ouderen de tekst en de noten beter konden lezen tijdens het zingen, er zijn in totaal 83 liedjes in ruim 5 jaar van mijn hand verschenen.

Een Jaarverslag, dat bekroond werd met: De Algemene PANEL-PRIJS voor het maken van het Beste ingezonden Jaarverslag 1990. Er is toen een Complete PC van Philips door mij gewonnen en een bedrag van 1500 gulden voor de Stichtingskas. De verklaring van deelname aan dit gebeuren is nog steeds in mijn trotse bezit en ik koester dit kleinood zeer!

Advertentiepagina’s opmaken voor de VV-Peize, dit heeft enkele seizoenen mogen duren.

Voor de Stichting Zwembad Peize Zomer ‘89, het maken van hun programmaboekjes, hun abonnementen, hun geadresseerde briefpapier, hun donateurkaarten, hun donateurlijsten, hun inschrijvingsformulieren enz. enz. Dit heeft totaal in 16 jaar zo door mogen gaan.

Het Jubileumboek van het 40-jarig bestaan van het Zomerbad Peize, dit boek heeft als titel: Jubileum Zomerbad Peize 1970-2010. Ik heb enkele honderden foto’s voor hun mogen inscannen (dit was op 22 en 23 maart 2010) vanwege het feit, dat men al eerder in het verleden van mijn goede diensten gebruik had gemaakt.

In het voorwoord staat in de laatste alinea het volgende:

In dit boek komen tientallen, zo niet honderdtallen vrijwilligers voorbij, genoemd en ongenoemd. Zonder wie dan ook van de vrijwilligers te kort te willen doen, willen we toch twee personen speciaal bedanken zonder wie dit boek nooit tot stand zou zijn gekomen: Onze ‘hoffotograaf’ Jan van Bergen en Johannes Luders, die zelfs ‘sneller dan het licht’ alle foto’s en illustraties heeft ingescand en persklaar gemaakt.

Nico Bossina & Gert Visser, Peize, juni 2010.

Het Peizer Mannenkoor met hun programmaboekje De Notenkraker, dit prachtige kleine boekje heb ik 5 jaar voor hun mogen verzorgen en is in totaal 15x uitgekomen.

Nagenoeg alle uitgaande post van de Stichting, alle raamposters betreffende diverse aankondigingen van activiteiten in of om het dorp.

De middenstand heeft ook enkele keren een goed gebruik van mij mogen maken, door mij de opdracht te geven, een loterij- ontwerp tot stand te brengen, posters voor de middenstand zelf, raampublicaties, bestellijsten voor de Bakkerij Ons Belang voor de feestdagen enz. enz.

Verder heb ik voor heel veel particuliere mensen, van alles en nog wat gemaakt, van uitnodigingen tot aankondigingen van jubilea, van concerten, van het meedoen aan iets, je kunt het niet bedenken, of ik heb het wel zoiets voor iemand in elkaar gevlochten.

====================================================================

Het GOA-project met de Stichting tot Stimulering van Toepassingen op Informaticagebied in het Noordoosten (‘t Stin) in Groningen. Het cursusmateriaal werd door mijzelf persoonlijk ontwikkeld en aangepast aan de lessen, die ik daar heb gegeven, dus een bijna op maat gemaakte cursus met bijbehorend cursusmateriaal voor de cursisten. Ik gaf in totaal 13 lessen per week aan Tieners, Volwassenen en Ouderen, vanaf het jaar 1989.
Er werden in 7 jaar tijds in totaal 14 cursisten als Systeembeheerder door mij opgeleid.
Elke cursist draaide daarbij een ½ jaar mee met het lesgeven en alles wat er bij hoorde.
Ze leerden alles over het onderhoud van de PC’s en het ‘’backuppen’’ van de inhoud.
De gehele problematiek, zowel met de Hardware als met de Sofware werd door mij op een bordje gelegd.
Ze kregen daardoor een gedegen inzicht in de problematiek van het hoe en waarom van het lesgeven en hoe ze moesten omgaan met die mensen, die met een probleem kwamen te zitten.
Alle 14 toekomstige Systeembeheerders (ook dames) zijn met lof geslaagd en gaven na afloop allemaal te kennen, dat ze enorm veel van mij hadden geleerd, nadat hun stageperiode was afgelopen. Ze hadden van te voren niet verwacht, dat ze zoveel zouden kunnen opsteken bij ons.

====================================================================

Cursus De Werkeenheid Mensen Zonder Werk, gegeven in De Cirkel te Roden in 1987.
Deze opleiding duurde ruim een half jaar en werd bekostigd door het Peizer Honk.

1988, TIM-Certificaat behaald op 12-02-1988.
Dit is een oriënteringscursus voor meerdere toepassingen van de Personal Computer in de praktijk.
Deze cursus meer in detail bestond uit:

• Inleiding in PC-gebruik met TIM Intro.
• Tekstverwerking met Wordstar.
• Kaartenbak met Friday.
• Rekenvel met Multiplan.
• Besturingssysteem met MS-DOS.
• Automatisering in de beroepspraktijk met TIM beroepen.

En een facultatief gedeelte met een eigen keuze aan toepassingspakketten:

• Tekenen met MS Paint.
• Grafieken met TIM Grafieken.
• Programmeren met GW-Basic.
• Robotica met TIM Robotica.
• Datacommunicatie met VDPC.

====================================================================

Programmeren in BASIC meer in detail, met het lesgeven hierin, ruim 5 jaar durend aan alle schoolkinderen in 1986.

• Leren programmeren in BASIC, met concrete opdrachten hierbij.
• Wat er allemaal nodig is, om een programma in elkaar te zetten.
• De logica van de Computer te doorgronden, om zo goed te kunnen programmeren.

(Het net zo leren denken,dus met dezelfde logica van, hoe een computer ‘’denkt’’).

• Fouten in programma’s leren zoeken en eruit halen.
• Programma’s verbeteren en aanvullen.
• Programma’s bewaren en opvragen.
• Routines en Subroutines leren gebruiken.
• Variabelen toekennen en leren opvragen.
• Toetsen programmeren en het testen hiervan.
• Geheugen Array’s dimensioneren en uittesten.
• Structuur aanbrengen in de Listings van een programma voor de overzichtelijkheid.
• Wanneer kan ik machinetaal- instructies gebruiken?
• Alles, wat maar nodig is, om een programma te laten werken en ook te testen.

====================================================================

Interne cursussen gevolgd bij de Oude Ulo in Leek meer in detail, om zelf meer vaardigheid te verkrijgen bij het werken met: De eerste Home Computers, in dit geval de Acorn Electron Home Computer. 1985.

• BASIC-programmeren.
• PSD (Programma Structuur Diagram).
• Welke routines je hiervoor nodig hebt.
• Logische structuur op te gaan zetten.
• Programma dat te laten doen, voor wat het bedoeld is.
• Praktische probleemoplossingen.
• Goed en overzichtelijk te programmeren.

====================================================================

Electronica Club voor kinderen, een keer per week, ruim 2 jaar gedaan vanaf 1984.
Ik heb hier zelf cursusmateriaal voor hen in elkaar gezet, omdat er geen geschikt materiaal
voorhanden was op de markt en omdat het daarbij dus exact op maat in elkaar gezet kon worden.
De kinderen leerden:

• Elektronicaonderdelen herkennen.
• Kleurcodering leren lezen van weerstanden.
• Omgang met verschillende onderdelen.
• Leren draadstrippen met verschillende gereedschappen.
• Zelf eenvoudige schema’s maken.
• Eenvoudige schema’s leren lezen.
• Simpele schakelingen in elkaar zetten op een soort elektronicaprikbord
• Verschillende manieren, om onderdelen te testen op een goede werking
• Controleren of een schakeling ook goed werkt.
• Wat te doen, als het niet werkt.

====================================================================

Timmerclubjes voor kinderen, twee keer per week, ruim 2 jaar gedaan vanaf 1984.
Vanwege mijn eigen praktische timmerervaring, wilde ik het iets in elkaar timmeren graag op de kinderen overbrengen.
De kinderen leerden onder andere:

• Leren met goed gereedschap om te gaan.
• Materialenherkenning en verwerking.
• Eenvoudige constructietekeningen maken en lezen.
• Leren omgaan met diverse bevestigingsmaterialen.

====================================================================

Begin Augustus 1983, Vrijwilligerswerk in Het Peizer Jeugdhonk.
Het repareren, opknappen en verbouwen van de lokaliteit, ruim een jaar hieraan gewerkt.

1983, Oproep gekregen van de Sociale Dienst in Peize, om Vrijwilligerswerk te gaan doen.
Ik heb toen gekozen voor het Peizer Jeugdhonk in Peize, met name vanwege het hebben en houden van sociale contacten.

1982, Werkloos geworden, ontslag van de Trio Bedrijven wegens langdurig ziekteverlof.

1982, Geopereerd op 1 Oktober aan mijn rechterarm, een zogeheten Ulnaris-omlegging.

1981, Al problemen gekregen met mijn rechterarm, totaal 14 maanden uit de running geweest, wegens het lopen in de Ziektewet, daarna WW, na 12 maanden ontslag gekregen van de Trio Bedrijven te Sappemeer.

1979 - 1982, tewerkgesteld bij de WSW Trio Bedrijven in Sappemeer.
Daar ook weer bij de Bouwploeg tewerkgesteld. Later overgeplaatst naar de lijstenmakerij wegens rugklachten door het te zware werk, dat ik had verricht in de Bouwploeg daarvoor.
Bij de Lijstenmakerij heb ik tal van Foto’s, Borduurwerken, Schilderwerken, Fotoreportages en dergelijke meer ingelijst, dit alles met en zonder glas ervoor.

1978 - 1979, terug bij de WSW Noordenveld in de Bouwploeg.

1977 - 1978, Opgekomen in de Militaire Dienst bij de Johannes Post Kazerne in Havelte, bij de 47e Pantser Infanterie Bataljon, 2e Mortierpeleton, onder Menno van Coehoorn, als 1e Morturist, dit in begin December 1977, Lichting: 77-6.
Groot Verlof Pas gekregen door een beslissing van de IMGD op 09-03-1978.
Ontslagen uit de Militaire Dienst wegens gebreken (heimwee) op 26-04-1978.
Definitief ontslag gekregen uit de Militaire Dienst op 21-06-1978.

1975 - 1977, Tewerkgesteld bij de WSW Noordenveld in de Bouwploeg.

1973 - 1975, Bij diverse plaatselijke aannemers gewerkt, om beginnende praktijkervaring op te doen in de Bouw, moest al snel geheel zelfstandig werkzaamheden uitvoeren.
Ook in dienst geweest bij de BORO in Roden, in een Metaalconstructiebedrijf, als deelnemer in een Praktijk-Leerperiode van Het Vormingscentrum De Stuw in Roden.

====================================================================

INTERESSES:
Alles wat met Elektronica, Computers en Logica te maken heeft!

MIJN STERKE PUNTEN:

• Zelfstandig kunnen werken.
• Zeer leergierig.
• Goed geheugen.
• Zeer praktisch inzicht.
• Logische benaderingsproblematiek.
• Sterk analytisch denkvermogen.
• Snel kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden.
• Groot zelfstandig probleemoplossend vermogen.
• Goede interpretatie van over te brengen leerstof naar anderen toe.
• Kan mij goed invoelen in de problematiek van een ander.
• Houd rekening met een ander zijn/haar tekortkomingen en pas mij dan aan diegene aan.
• Bovengemiddeld IQ van meer dan 150, dit was in maart 2000.
• Beheers redelijk goed de Nederlandse Taal.
• Zeer vindingrijk.
• Kan lesgeven in Timmeren.
• Kan lesgeven in Elektronica- beginselen.
• Kan lesgeven in BASIC beginselen.
• Kan lesgeven met de PC, via diverse programmatuur.
• Kan zelf cursusmateriaal maken en ontwerpen.
• Kan Lay-outs van kranten, boeken, tijdschriften e.d. maken.
• Zeer veel ervaring met DTP werk.
• Zeer veel ervaring met het maken van cursusmateriaal.
• Zeer veel ervaring met Netwerken.
• Zeer veel ervaring met Systeembeheer van PC’s.
• Zeer veel ervaring met het bouwen van PC’s.
• Nagenoeg volledig autodidactisch ingesteld.
• Zeer veel Zelfdiscipline.
• Erg geduldig in de omgang.

MIJN ZWAKKE PUNT:
Bij opname van teveel theorie bij het studeren, raak ik gemakkelijk de weg kwijt en verlies mijn concentratie, waardoor ik op een gegeven moment niet meer weet, wat ik daarvoor al geleerd had met die theorie aan het begin hiervan. Men zegt, dat je dit bij kunt leren, maar ik zou niet weten hoe.
Ik krijg dan op een gegeven moment hoofdpijn van dit dilemma en dan ben ik helemaal de kluts kwijt en kan daarna helemaal niets meer aan theorie opnemen en het heeft dan geen enkele zin meer, om er mee door te gaan, dit leidt bij mij wel tot grote frustratie!
Ik gebruik de theorie alleen op het moment, als ik niet zonder meer een goede oplossing voor een probleem kan vinden, dan pas duik ik in de boeken, om het een en ander op te zoeken.
Ik ben dus volledig een man van de praktijk, met de theorie doe ik bijzonder weinig.

COMPUTER ERVARING:
Lesgeven in BASIC programmeren, GW-BASIC programmeren, MS-DOS, Tekstverwerken met View, Wordstar, Wordperfect onder DOS en Windows, D-Base III, Lotus, Multiplan, Friday, Xerox Ventura Publisher, Word (alle versies), Microsoft Publisher (alle versies), alle voorkomende Systeembeheerders- werkzaamheden, Netwerk- kennis en ervaring, het zelf bouwen van PC’s, installatie van besturingssystemen met alle voorkomende software enz. enz. eventuele reparaties aan hardwarecomponenten, voor zover dat nog mogelijk is.
Zeer ruime ervaring met DTP- werkzaamheden.

HOBBY'S:
Mag graag voor dag en dauw om half 5 ‘s morgens mijn 6 kilometer lopen. Dat is hier in Steenbergen gewoon niet meer te doen, vanwege het gebrek aan overzicht door de donkere bossen met de daarbij behorende beperkte openbare verlichting, maar die paar missende kilometers haal ik overdag meestal wel weer in.
Dit draaiboek volg ik al vanaf eind maart 1989 en ik sla zelden een dag over.
In de zomer komt daar nog minimaal 7x per week het Peizer Zwembad bij, ik zwem dan per keer 50 baantjes van 25 meter, dat is dus per week minimaal bijna 9 kilometer zwemmen, ook dit doe ik al vanaf eind maart 1989 elk zwemseizoen weer.
Soms is dit ook wel eens tot 12x per week, dus dat is dan zo’n 15 kilometer zwemmen per week.
Bij andere gelegenheden loop ik ook behoorlijk veel, de gemiddelde afstand ligt toch gauw bij de 160 tot 180 kilometer per week, bij mooi weer is dit gauw een eind boven de 200 kilometer per week. Deze gewoonte heb ik elke dag al vanaf 14 juni 2004.
Zie het jaaroverzicht van mijn gelopen kilometers bij Bijzonderheden, dan Info Jaaroverzicht Km en daarna Jaaroverzicht Km en blijft u zich vooral verwonderen over deze, niet door mij uit de duim gezogen, getallen, want ‘’langlaufen’’ deed ik dus toen ook al!
Het houdt mij fit en ik blijf zo in een goede conditie.
Op deze manier ben ik toch weer alle dagen onder de mensen, omdat ik weer vrijwilligerswerk heb!
Zo blijft mijn sociale leven toch op een of andere wijze functioneren, want ik heb alle dagen contact, zij het vluchtig, met diverse mensen!

Johannes Luders

DISCLAIMER