We hebben 28 gasten en geen leden online

Wensen, wie heeft ze niet, u toch ook!

krijg ideeIedereen heeft wel wensen, ik natuurlijk ook, maar of ze zullen uitkomen, dat is altijd de vraag. Het hangt van diverse omstandigheden af, of ze wel of niet uit kunnen komen.
Maar het is gelukkig wel mogelijk, om het een en ander een beetje proberen bij te sturen, om zo een wens tot vervulling te laten brengen.
Ik heb helaas niet de financiële middelen, om grote uitgaven te kunnen doen. Dit min of meer negatieve gegeven zal bij velen van u erg bekend in de oren klinken, omdat we nu eenmaal in een wereld leven, waar de maatschappij volledig is ingesteld op het verdienen van voldoende geld voor de broodnodige boodschappen en goederen.
Sommige mensen onder u hebben in het verleden wel eens vaker dan eens tegen mij gezegd, dat ik een sponsor zou moeten hebben of nemen, zodat ik in elk geval bepaalde redelijk klinkende kosten per jaar via deze sponsor op mijn budget zou kunnen uitsparen en tevens op hetzelfde moment reclame zou kunnen maken voor deze sponsor en zijn bedrijf.
Ik zou dan blij zijn, dat ik gesponsord wordt en de sponsor op zijn beurt blij met mijn landelijke bekendheid!
Ik reageerde dan meestal met de stelling:  Het klinkt wel aardig, maar wie zou dat nu willen, mij sponsoren? Toch geen mens!
vrijbuiterTotdat ik op een gegeven moment weer eens bij de Vrijbuiter in Roden voorbij liep en mij ineens die ene vlag opviel, die op een van die vlaggenmasten daar op een rij in de wind stond te wapperen. Dat logo lijkt op mij, prevelde ik: Er staat een klein stevig mannetje met een rugzak op die vlag afgebeeld, ik zag mezelf dus eigenlijk, zoals ik me op straat de laatste tijd presenteerde! Dit item zou ik in elk geval moeten uitbuiten!
Toen bedacht ik, dat ik meteen aan de Vrijbuiter moest laten weten, wat de bedoeling van mijn verzoek aan hen zou zijn. Ik informeerde eens bij een goede kennis van mij en die kende toevallig een van de beide directeuren.
Ze bleek deze directeuren zelfs beter dan gemiddeld te kennen.
Tineke, deze kennis dus, zei toen tegen mij: Johannes, dit moet je gewoon proberen, als jij vindt, dat er een kans inzit, vanwege die markante afbeelding op die vlag, zet het op papier, waar je naar toe wilt werken en misschien kan er iets leuks uit voortkomen, waar allebei de partijen bij gebaat zijn.
Maar als je niets probeert, weet je zeker, dat het sowieso niets oplevert!
Ik heb daarom thuis terstond een soort van boekwerkje gemaakt, waarvan de inhoud handelde over mijn bekendheid in de omgeving en zelfs in heel Nederland via het bekende Tv-programma Man Bijt Hond op 8-11-2010 en er vervolgens in opgetekend, wat ik graag wilde bereiken middels hun gewaardeerde medewerking.
Het kostenplaatje van het een en ander ontbrak uiteraard ook daarbij niet. Ik had een opsomming van de prijzen van de door hen te verschaffen uitrustings- onderdelen er aan toegevoegd, waarvan de totale waarde beslist niet uit de spuigaten liep.
Zoals ik al eerder zei, ik heb dit verhaal uitgeprint en heb op goed geluk gegokt, of ik deze meneer Kremer een keertje buiten zou treffen. De goede man is, gelukkig voor mij en helaas voor hem, een roker. Ik had hem wel vaker buiten zien trekken aan een brandende sigaret, staande naast andere personeelsleden, om zo zijn portie nicotine binnen te kunnen slepen. Die activiteit moet een ieder uiteraard voor zich zelf bepalen!
Ik heb hem dat boekwerkje gegeven zo ongeveer op de datum 10-07-2011.
jezelf bekijkenDe goede man heeft het in ontvangst genomen en gezegd, dat hij binnenkort wel iets persoonlijks van zich zou laten horen.
Maar dat is tot op heden (10-05-2012) nog steeds niet gebeurd en dat zal denk ik ook niet meer plaats vinden, erg sneu voor mij.
Voor de volledigheid zult u dit boekwerkje uiteraard wel op mijn Website aantreffen, kijkt u daarbij bij Home ,  Mijn wensen  en dan klikt u op  Sponsor de Vrijbuiter ?

Ik wens u veel leesplezier toe met dit verhaal.
Misschien was het idee van Tineke een idee, dat wel bij u in de smaak viel ?!
Het zou natuurlijk voor mij een hele uitkomst zijn, als er via dit medium toch uiteindelijk iemand positief reageert op mijn oproep en initiatief, om tot sponsor van mij aangewezen te willen worden. Maar dat zal hoogstwaarschijnlijk wel niet meer gebeuren, daarvoor heb ik altijd al veel te veel pech in mijn leven gehad, maar tegelijkertijd is er altijd nog een hoopgevende stelling voorhanden: Hoop doet leven!

En 1 enkele wens is misschien net nog te vervullen, niet waar?

DISCLAIMER