We hebben 62 gasten en geen leden online

DIRIGENTDRUKDUS!ARNOLDS

In het verleden is aan mij gevraagd of ik ook een boekje kon maken voor het Peizer Mannenkoor & het Peizer Kamerkoor.

Mij is dit doelbewust verzocht ergens in november 1994 door Klaas Lunsche, hij was toen ook lid van dit koor en zong dus geregeld mee met de repetities en de optredens van het voornoemde koor.

We hebben toen besproken, wat of de inhoud van hun boekje zou moeten bevatten, er moesten wel adverteerders in, vanwege de kosten voor het reproduceren van een flink aantal boekjes voor de leden van het koor en de adverteerders en natuurlijk wat extra nummers, om aan mensen uit te gaan delen, die interesse toonden in het koor.

Er werd door mij eerst een concept gemaakt, deze werd door Klaas Lunsche beoordeeld en eventueel werden er dingen gecorrigeerd en/of toegevoegd, totdat we een volledig goed opgezet nummer klaar hadden op papier.FRUSTRAT

Dit nummer werd dubbelzijdig afgedrukt via de kopieermachine, die toen in De Essen in Peize stond. Als de kopietjes gemaakt waren, dan spraken we een moment in de week af met een paar leden van het koor erbij en dan waren wij met zijn allen bezig in een lokaal alles per boekje stapelen en daarna vouwen, om het vervolgens te gaan nieten. Zo deden we dit elke keer en dit duurde meestal enkele uurtjes in de middag en zo werd er tenslotte een nieuw boekje geboren!PUBL-REL

De eerste drie of vier nummers zijn door mij in elkaar gezet met Xerox Ventura Publisher. Later zijn de opeenvolgende nummers allemaal met behulp van Microsoft Publisher gemaakt, want dit was dus wat makkelijker voor de lay-out van 4 pagina's aan 2 zijden van een A4. Het eerste nummer is verschenen rond de Sinterklaas van 1994, als surprise voor de leden van het gezamenlijke koor en dit stond toen ook vermeld in dit nummer.

Een overzicht van de in totaal 15 boekjes die door mij zijn in elkaar gezet.
December 1994

EIGENJLApril 1995
September 1995
December 1995
April 1996
September 1996
December 1996
Mei 1997
September 1997
December 1997
Mei 1998
Oktober 1998
Januari 1999
Juni 1999
December 1999

Helaas is ook dit koor getroffen door bezuinigingen en kon het op een gegeven moment niets anders doen, dan te besluiten, om het boekje De Notenkraker niet meer te gaan uitgeven.
Erg jammer, want ik heb dit kleine boekje met veel zorg en aandacht altijd voor hen in elkaar gezet, maar helaas deze bezuinings-dingen, die schenen toen ook al aan de orde van de dag te zijn.

STELJEVOEen overzicht van alle adverteerders en extra plaatjes, die ik toen had gebruikt, om De Notenkraker mee te vullen, kunt U vinden in Mijn Foto Galerij, kijkt U maar bij Notenkraker adverteerders 2000VOORZITR .

Alle ingezonden copij van de adverteerders zijn elk door mij eerst ingescand en daarna opgeknapt met Paint Shop Pro, om het zo strak mogelijk te maken, want het oog wil tenslotte ook wat!

Men vond dit prachtig, want zo zagen ze er een stuk mooier en strakker uit door mijn opknap werkzaamheden,
zo hield ik de eer aan mijzelf!

DISCLAIMER