We hebben 25 gasten en geen leden online

Mijn Militaire Dienst, welke helaas maar van korte duur mocht zijn.

johannes post kazerne groot

Ik ben in het jaar 1977 opgekomen in Militaire Dienst bij de Johannes Post Kazerne in Havelte.
Ik werd ingedeeld als dienstplichtig militair bij het 47e  Pantser- Infanterie- Bataljon, 2e Mortierpeleton, onder Menno van Coehoorn.
Hier was ik als 1e Morturist ingedeeld, dit in begin December 1977, Lichting: 77-6. 
Ondanks het feit, dat ik er heel graag wilde blijven, omdat ik erg veel mijn interesse toonde en had in de door hun toegepaste technieken op allerlei gebieden en inmiddels heel veel kameraadschap had opgebouwd met de andere jongens, mocht het helaas voor mij niet het geval zijn.
Ik heb nooit geweten, wat heimwee echt betekende, maar als ik zo graag daar wil zijn in die kazerne, maar mijn inwendige geest wil toch naar huis, ik verzeker u, dat men dat gevecht gaat verliezen, ik was nog maar net een maand paraat en mijn lichamelijke omstandigheden werden er echt niet beter op. 
Op een gegeven moment kreeg iemand van de leiding door, wat er met mij aan de hand was en die zorgde ervoor, dat ik naar Assen kon gaan, naar de JWF kazerne daar, daar moest ik mij melden bij de Psychiater van de Militaire Dienst, om daarna door hem te moeten laten constateren, dat ik last had van heimwee, ik kon het toen zelf amper nog geloven.
Ik wilde er juist graag zelf blijven, maar mijn inwendige geest (zoals de Psychiater zei) wilde naar huis en daarom stuur ik je nu naar huis, want dit kan zo niet langer voortduren.
Je Compagniescommandant krijgt hier bericht over en ik zal zorgen, dat dit binnen enkele dagen voor jou een gedane zaak is. En binnen 2 dagen was ik dus al thuis.
't Was helaas echt voorbij!
Ik vond het prachtig, dat ik daar tijdens Wapenleer of andere lessen, gegeven door meestal dezelfde kapitein onder die les werd weggehaald en ik technische klussen moest gaan oplossen, (ze wisten van mijn technische knobbel af en wilden daar ook graag gebruik van maken) zoals het inbouwen van zendapparatuur en vervangen van hetzelfde defecte materiaal in bijvoorbeeld een Munga- jeep, YPR voertuig, AMX- tank, Tiger- tank, Leopard tank, eigenlijk bijna overal in.
Ik vond dit altijd het mooiste, wat ik daar kon doen.
Mijn lessen moest ik natuurlijk later wel weer inhalen, maar dat was altijd in overleg met deze kapitein.
Ik ben helaas van de goede man zijn naam vergeten, het is ook al weer een tijdje terug, zo'n slordige 35 jaar geleden maar ik vind het nog steeds erg jammer, dat ik daar toen niet langer op die kazerne mocht blijven.
Ik heb er een ontzettende leerzame en kameraadschappelijke tijd mogen meemaken, al was het maar een heel korte.
Het heeft helaas blijkbaar zo moeten zijn, ik heb deze keuze niet gewild, maar toch is het me dus maar gewoon overkomen.

Johannes Luders, 11-05-2012

DISCLAIMER